Aktualności
08 Maj 2023

I Konferencja Muzeów Rejestrowanych. Trwa rejestracja zgłoszeń.

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszamy do udziału w I I Konferencji Muzeów Rejestrowanych, która odbędzie się od 31 maja do 1 czerwca 2023 roku w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. Z uwagi na przyjętą agendę i kwestie organizacyjne, wydarzenie adresowane jest wyłącznie do muzeów wpisanych do PRM a do uczestnictwa zapraszamy po jednym z przedstawicieli każdego z tych muzeów. 

Państwowy Rejestr Muzeów obejmuje informacje o muzeach, które spełniają wymogi art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902, z późn. zm) po weryfikacji w trybie przepisów Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do rejestru z dnia 13 maja 2008 r. (Dz. U.2008 r., Nr 91 poz. 567).

Każde muzeum znajdujące się w PRM prezentuje najwyższe standardy związane z funkcjonowaniem muzeów, m.in. posiada i należycie zarządza zbiorami o wyjątkowym znaczeniu dla polskiej kultury, dysponuje wysoce wyspecjalizowanym zespołem pracowników i może wykazać się osiągnięciami w prowadzeniu badań naukowych. Wszelkie informacje dotyczące regulacji prawnych oraz aktualne zestawienie 130 muzeów wpisanych do PRM, znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (link).

Punktem wyjścia dla podjęcia inicjatywy organizacji I Konferencji Muzeów Rejestrowanych było przekonanie o konieczności stworzenia forum dla przedstawicieli tych muzeów w celu swobodnej wymiany doświadczeń i dyskusji nad najważniejszymi tematami związanymi z ich codziennym funkcjonowaniem. Naszym celem jest sieciowanie muzeów i muzealników znajdujących się w tym wyjątkowym gronie, działanie na rzecz podnoszenia standardów zarządzania muzeami, a przez to budowa silnej i rozpoznawalnej marki PRM.

W trakcie trwania Konferencji na Zamku Królewskim na Wawelu odbędzie się uroczysta gala 43. Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2022 podczas, której poznamy laureatów tegorocznej edycji tego najważniejszego dla środowiska muzealników konkursu.

Organizatorem wydarzeń jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Partnerami organizacyjnymi są Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie oraz Zamek Królewski na Wawelu.  

 

Ważne informacje:

  • Konferencja adresowana jest wyłącznie do muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów.
  • Załączony poniżej formularz rejestracyjny należy przesłać na adres spotkanie@nimoz.pl do 26 maja 2023 roku.
  • Z uwagi na kwestie organizacyjne prosimy, aby zgłaszany był/była jeden/jedna przedstawicie/przedstawicielka każdego z tych muzeów. W przypadku zgłoszenia większej liczby osób utworzona będzie lista rezerwowa.

 Kontakt:

 Pytania dotyczące Konferencji prosimy kierować na adres spotkanie@nimoz.pl

Organizacja dorocznej konferencji przedstawicieli muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rejestracja I Konferencja Muzeów Rejestrowanych Kraków 2023
Program I Konferencji Muzeów Rejestrowanych, Kraków 2023
Prelegenci I Konferencji Muzeów Rejestrowanych, Kraków 2023

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.