Podstawy prawne

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów działa w oparciu o Zarządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Warszawa, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz.37

DZIENNIK URZĘDOWY

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZARZĄDZENIE

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423 oraz 2015 r. poz. 337 i 1505) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Narodowemu Instytut owi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów utworzonemu zarządzeniem Nr 51 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 października 1991 r. w sprawie utworzenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (Dz. Urz. MKiDN z 2013 r. poz. 69, z 2014 r. poz. 13 oraz z 2016 r. poz. 36) nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Piotr Gliński

 

Statut Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.